ĐBQH kiến nghị đánh giá lại Quyết định 861 về chuyển khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và dự kiến năm 2023, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm tổng kết việc thực hiện Quyết định 861 về phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đại biểu, việc chuyển từ khu vực 2,3 xuống khu vực 1 đã khiến nhiều hộ dân tại các xã miền núi bị cắt giảm các chính sách hỗ trợ trong đó có chính sách bảo hiểm y tế. Việc cắt giảm chính sách đột ngột cùng với khó khăn về kinh tế khiến nhiều hộ dân không có nguồn tài chính để tham gia BHYT hộ gia đình, dẫn đến tình trạng có bệnh mà không dám chữa, cuộc sống ngày càng nghèo khó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Kiên