Để các mục tiêu phát triển bền vững không bị bỏ lại phía sau

Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm nay 19/9 chính thức khai mạc và kéo dài trong thời gian 7 ngày. Trong khuôn khổ hội nghị, tất cả các nhà lãnh đạo thế giới sẽ có các bài phát biểu quan trọng nhằm đưa ra các thông điệp về chương trình nghị sự từ nay đến năm 2030. Trước thềm phiên họp, nhiều thông điệp đã được phát đi, trong đó có các cam kết đối với các Mục tiêu phát triển bền vững.

“BẢN CÁO TRẠNG” VỚI THẾ GIỚI

Năm 2015, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhất trí thông qua các Mục tiêu phát triển bền vững đầy tham vọng và sâu rộng nhằm thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa các giàu và nước nghèo, trong đó có chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực, bình đẳng giới, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. 17 mục tiêu lớn được đề ra và thời hạn để đạt được là năm 2030.

Mỗi mục tiêu trong số 17 mục tiêu đều có các mục tiêu nhỏ, với tổng số là 169 mục tiêu, nhưng 8 năm trôi qua, hiện chỉ có 15% là đi đúng hướng, trong khi nhiều mục tiêu thậm chí đi ngược lại. 

Theo Chủ tịch ĐHĐ LHQ Dennis Francis, đây là bản cáo trạng đối với mỗi người chúng ta, khi hàng triệu người vẫn còn đang chết đói trong thời đại ngày nay.

KẾ HOẠCH GIẢI CỨU TOÀN CẦU

Với chủ đề “Xây dựng lại niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn cầu, Đẩy nhanh hành động Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người", Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ được xem là bước ngoặt để lãnh đạo các nước đưa ra các thông điệp hướng tới việc hoàn thành Chương trình Nghị sự 2030 và nhu cầu cấp cấp thiết đưa 17 Mục tiêu phát triển bền vững trở lại đúng quỹ đạo.

Nhiều lời kêu gọi và nhiều cam kết đã được đưa ra. Nhưng các nhà lãnh đạo đều hiểu, đằng sau các cam kết phải là những hành động cụ thể và thiết thực. Nếu không, thế giới sẽ không thể hoàn thành được mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” của mình vào năm 2030.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T