Đề nghị xóa bỏ tổ chức Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ (tên đầy đủ là "Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới", tên tiếng Anh là "World Mission Society Church of God") tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Đặc biệt, tổ chức này đã gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và trái thuần phong mỹ tục.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam.

Cụ thể là giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới. Không chấp thuận đăng ký hoạt động của tổ chức này dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa....

Bộ Nội vụ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác…

(*) Nguồn: An ninh Thủ đô

Thúy Hiền