Đề xuất cố định điều chỉnh giá xăng dầu vào thứ 5 hàng tuần

Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống còn 7 ngày, thay vì 10 ngày như hiện nay.

Thực tế cho thấy, có những thời điểm khi thị trường xăng dầu thế giới biến động liên tục với biên độ lớn, các chi phí kinh doanh xăng dầu tăng nhưng chưa được cập nhật kịp thời dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc nhập khẩu. Do vậy, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống còn 7 ngày và xác định thời điểm công bố cố định vào ngày thứ Năm hằng tuần.