Đề xuất không tinh giản biên chế cơ học

Sáng 19/4, Đoàn giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Bình Phước.

Toàn tỉnh Bình Phước hiện có 265 trường khối phổ thông, gần 208 ngàn học sinh, hơn 10 ngàn giáo viên. Khi thực hiện chương trình GDPT 2018, đ ội ngũ giáo viên của các trường phổ thông chưa đảm bảo theo quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập . Môn Khoa học tự nhiên cấp THCS chưa có giáo viên đủ trình độ chuyên môn để dạy cả ba phân môn nên nhiều đơn vị còn gặp khó khăn, lúng túng khi phân công giáo viên, xếp thời khóa biểu, thực hiện chương trình. Việc giảm biên chế như hiện nay còn mang tính cào bằng, cơ học, chưa phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương .

Các ý kiến đề nghị cần tiếp tục kiểm tra, rà soát thực trạng nhu cầu biên chế phục vụ cho công tác giảng dạy Chương trình GDPT 2018; rà soát, điều chuyển biên chế thừa, thiếu cục bộ giữa các địa phương, đơn vị trên địa bàn; báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung biên chế để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế theo hình thức cào bằng, cơ học hằng năm đối với tất cả các địa phương. Tăng cường xúc tiến, tạo môi trường thuận lợi để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư giáo dục trên địa bàn, góp phần giảm gánh nặng về biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập.

Phan Hằng