Di sản Việt Nam l Số 37 l: Di tích Ma nhai Ngũ Hành Sơn có gì độc đáo?

Trong một chương trình gần đây chúng tôi đã đề cập và trao đổi về một loại hình di sản rất quan trọng, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật đó chính là di sản tư liệu. Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã có 7 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh.

Mới đây là Di tích Ma nhai Ngũ Hành Sơn được Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Thế nhưng, thực tiễn cho thấy di sản tư liệu vẫn còn là vấn đề mới mẻ, vậy phải quảng bá các di sản tư liệu này như thế nào để công chúng biết đến, cũng như làm thế nào để bảo tồn phát huy giá trị những “báu vật quốc gia” chứ không chỉ là những tài liệu lưu trữ? Trước khi bàn luận đến vấn đề này trong chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi đến với chuyên mục đầu tiên "Dòng chảy Di sản”, để cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra vừa qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hoàng Hương Bích Liên