Di sản Việt Nam |Số 76|: Quan họ Bắc Ninh phục hồi mạnh mẽ nhờ các chính sách chăm lo cho nghệ nhân

Nghị định 62/2014 qui định về xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “ nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể” ra đời, đã góp phần rất tích cực trong việc tôn vinh những người có công lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mà văn hóa được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển đất nước bền vững thì những chính sách về nghệ nhân cũng cần có sự thay đổi và điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới.

Chính vì vậy thời gian qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là các địa phương để hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế nghị định 62/2014, nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu phát triển văn hoá giai đoạn hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Anh Thư