Diễn đàn kinh tế: Kinh tế Việt Nam 2023 - Mục tiêu tăng trưởng 6,5% liệu có khả thi

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, đề ra chỉ tiêu về GDP là 6,5%; thu nhập bình quân đầu người 4.400 USD/người/năm; CPI 4,5%...

Trong bối cảnh kinh tế trong nước cũng như toàn cầu được dự báo sẽ đối với nhiều khó khăn thách thức cũng như cảnh báo về suy thoái toàn cầu thì việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% liệu có khả thi và để thực hiện được mục tiêu cần những biện pháp gì, giải pháp nào?

Cùng bàn luận về vấn đề này trong chương trình với các khách mời:

- Ông Trần Văn Lâm - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;

- Ông Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!