Điện lực miền Trung lập 28 đội xung kích, tập trung toàn lực ứng phó bão Noru

Trước diễn biến phức tạp và cảnh báo sức tàn phá lớn của bão Noru, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đang tập trung toàn lực, khẩn trương ứng phó bão.

Ngành điện miền Trung đã thành lập 28 đội xung kích với 809 người, 101 phương tiện, 688 trang bị an toàn, dụng cụ thi công, 187 cột sắt lắp ghép để sẵn sàng triển khai khai lực lượng. Các đơn vị đã triển khai các phương án phòng chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, các chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương. EVNCPC cũng đề nghị các đơn vị viễn thông cung cấp các kênh dự phòng để điều hành hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin được thông suốt trong quá trình điều hành trước, trong và sau bão; đặc biệt là bảo đảm nguồn điện dự phòng phục vụ điều hành phòng chống bão của Ban chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng. Các đơn vị trực thuộc dành toàn thời gian cho phòng, chống bão; hoãn, hủy các cuộc họp, các hoạt động không cần thiết; tạm dừng tất cả các công tác không cần thiết trên lưới điện. Về lưới điện 110kV, sẵn sàng lực lượng, tái lập ca trực cho TBA 110kV không người trực chuẩn bị sẵn sàng xử lý trong các tình huống. Ngay sau khi bão tan, triển khai ngay công tác kiểm tra hiện trường lưới điện tại tất cả các địa bàn có ảnh hưởng, tổ chức khắc phục nhanh sự cố lưới điện để sớm khôi phục cấp điện trở lại.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Ninh Tùng