Báo cáo rõ tiến độ thực hiện 1 quy hoạch quốc gia, 6 quy hoạch ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường phụ trách

Tại Nhà Quốc hội, sáng nay, Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có các Phó trưởng Đoàn giám sát: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cùng các thành viên Đoàn giám sát tham dự buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ lập hai quy hoạch cấp quốc gia là Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia và 6 quy hoạch ngành quốc gia gồm: Quy hoạch tài nguyên nước, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. 

Đến nay, Bộ đã hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 được Quốc hội khóa XV thông qua năm 2021; Quy hoạch không gian biển quốc gia dự kiến đúng tiến độ. Trong 06 quy hoạch ngành quốc gia đã hoàn thành Quy hoạch về tài nguyên nước; 03 quy hoạch dự kiến hoàn thành trong tháng 11-12/2022; 01 quy hoạch dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2023 và Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản chưa rõ thời hạn.

Phó Chủ tịch Quốc hôi Nguyễn Đức Hải cũng chỉ rõ một số nội dung trong báo cáo cần được làm rõ như căn cứ lập các quy hoạch quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ khi chưa có quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; đánh giá thêm về Luật Quy hoạch, hệ thống pháp luật về quy hoạch, nêu rõ đề xuất kiến nghị, đặc biệt việc có cần sửa đổi luật hay không. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ báo cáo thêm việc rà soát danh mục tích hợp quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; rà soát quy hoạch hết hiệu lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Bộ trong hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia thể hiện sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp thực hiện chặt chẽ để có thể trình Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị làm rõ công tác phối hợp thực hiện, phân định phạm vi nội dung; trách nhiệm tổ chức cá nhân trong thực hiện lập các quy hoạch ngành; đánh giá chất lượng tham vấn, thực hiện các cam kết quốc tế; phối hợp chia sẻ thông tin trong lập, thẩm định quy hoạch./.

Thảo luận về nội dung này, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hoàn thiện được 1 quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội khoá 15 thông qua, tuy nhiên các đại biểu đề nghị Bộ làm rõ tiến độ của việc thực hiện 1 quy hoạch quốc gia và 6 quy hoạch ngành do bộ phụ trách, trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc chậm thực ban hành các Quy hoạch.

Liên quan đến 6 quy hoạch ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường phụ trách các ý kiến cho rằng các quy hoạch này có liên quan đến nhiều ngành, do vậy đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo rõ công tác phối hợp với các bộ ngành trong quá trình thực hiện các quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo. 

Bà ĐOÀN THỊ THANH MAI - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Có khả năng chồng chéo với khoáng sản, quy hoạch chế biến khai thác khoáng sản, thăm dò khoáng sản để dùng vật liệu xây dựng của bộ xây dựng, có bị chồng lấn lên nhau không.”

Ông NGUYỄN LÂM THÀNH - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội : "Liên quan đến một số quy hoạch của ngành tài nguyên, 3 quy hoạch khoáng sản 3 bộ ngành đều thực hiện, dựa trên danh mục luật cũ đã có chưa xem xét."

Cho rằng tiến độ của các quy hoạch do ngành tài nguyên và môi trường phụ trách chưa đạt được tiến đô theo yêu cầu, do vậy, các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường cần chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cũng như những khó khăn vướng mắc trong thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn sau khi luật có hiệu lực. 

Ông NGUYỄN MINH SƠN - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: "Trong quy hoạch trạm khí tượng thì trong tiêu đề các đồng chí có nhưng nội dung cụ thể chưa nêu được, trách nhiệm của tổ chức cá nhân như thế nào, một số quy hoạch chuyên ngành thì các đồng chí cũng không chỉ ra được trách nhiệm, cái này là uỷ ban thường vụ quốc hội đã có thông báo đề nghị các đồng chí lưu ý."

Ông NGUYỄN TUẤN ANH - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: “Trong báo cáo các đồng chí đã nhận một số thiếu sót một số nghị định có những tồn tại, rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân như thế nào, tổng kết những khó khăn để có đề xuất ban hành những văn bản nào, để đoàn giám sát đánh giá, nhận định toàn diện.”

Cùng với đó, các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định rõ tiến độ của các quy hoạch, đặc biệt là việc lập thẩm định quy hoạch không gian biển quốc gia, hợp tác quốc tế trong quy hoạch tài nguyên nước. Đối với các nội dung báo cáo của Bộ tài nguyên cho rằng các văn bản pháp luật còn chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực hiện quy hoạch đề nghị chỉ rõ ở văn bản nào và có đề xuất hướng tháo gỡ nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi luật./.  

Thực hiện : Hải Yến Thùy Linh Tùng Dương