Đổi mới chương trình sách giáo khoa: Quan tâm học sinh nghèo, con em đồng bào dân tộc

Cần ban hành chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc... là nội dung kiến nghị của tỉnh Sóc Trăng, tại buổi giám sát của Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa- giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn giám sát.

Báo cao tỉnh Sóc Trăng cho thấy đầu tư cho giáo dục luôn được tỉnh ưu tiên hàng đầu, song do nhu cầu kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho ngành giáo dục rất lớn nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Mặt khác tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 30% dân số, đời sống còn nhiều khó khăn, việc đầu tiên để đáp ứng chương trình hổ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc.

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đã ghi nhận một số khó khăn khi triển khai đổi mới giáo dục phổ thông ở Sóc Trăng như: một bộ phận giáo viên còn lúng túng; hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều, học sinh dân tộc chưa thành thạo tiếng Việt; thiếu giáo viên dạy các môn học mới, dạy tiếng Khmer; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa- giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Sóc Trăng cần quan tâm rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, quan tâm hơn đối với con em đồng bào dân tộc.. trong đó đặc biệt quan tâm đến ngân sách hỗ trợ.

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa- giáo dục của Quốc hội ghi nhận những nổ lực của tỉnh trong thực hiện chương trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng thời gian qua, bên cạnh đề nghị tỉnh nâng cao ý thức người dân đặc biệt là công tác tuyên truyền. 

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển