Đối thoại chính sách: Giải pháp để bảo tồn đa dạng sinh học tại các vùng đất ngập nước

Việt Nam có gần 12 triệu hecta đất ngập nước, trong đó chưa kể diện tích sông, suối ngập nước theo mùa và suối, điểm nước nóng, nước khoáng chiếm 37% tổng diện tích đất tự nhiên toàn quốc được phân bố ở mọi vùng sinh thái với sự đa dạng về các kiểu loại và phong phú về đa dạng sinh học.

Chất lượng đa dạng sinh học và các hệ sinh thái đất ngập nước của Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái ngày một nghiêm trọng, nhất là với các hệ sinh thái vùng biển chiều, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn. Đâu là nguyên nhân chính của thực trạng này và cần phải có giải pháp gì để bảo tồn đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thanh