Đối thoại chính sách: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy

Sau hơn 20 năm thực hiện Luật PCCC, 10 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các chủ trương, chính sách và pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đi vào thực tiễn cuộc sống, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ là một bước quan trọng, góp phần nâng cao ý thức của người dân, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có những thay đổi trong hệ thống pháp luật, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn, một số nội dung trong Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC đã bộc lộ hạn chế, bất cập.

Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác PCCC đang vướng mắc gì? Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực PCCC đã có những giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp?

Cùng tham gia bàn luận vấn đề này trong chương trình Đối thoại chính sách, xin trên trọng giới thiệu các vị khách mời: 

- Ông NGUYỄN ĐỖ TÙNG CƯƠNG, Chủ tịch Hiệp hội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam
- Ông LÊ MINH LONG, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thu Quỳnh -

Khánh An