Đối thoại Davos: Đổi mới hệ thống y tế tương lai

Phát triển dược phẩm với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI... Khám chữa bệnh từ xa... Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực y tế... Những đổi mới, tiến bộ khoa học công nghệ đang tạo ra sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.

Cần có những biện pháp gì để tăng cường đổi mới cho hệ thống y tế và chăm sóc sức khoẻ cho tương lai? Giảm gánh nặng, giảm chi phí cho người dân, cũng như tạo ra một hệ thống y tế bình đảng, công bằng hơn?

Cùng lắng nghe ý kiến của các diễn giả trong phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos Mùa hè với chủ đề: "Đổi mới hệ thống y tế tương lai"

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Lê Ngọc Anh