Đối thoại số |Số 15|: Khi người trẻ nặng lòng với di sản

Di sản văn hóa cũng giống như sợi dây kết nối từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Việc làm mới cách tiếp cận các di sản có lẽ cần sự tài năng, sáng tạo của nhiều thế hệ. Trên thực tế, cũng đã có không ít người đã làm được điều đó, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không chỉ với Việt Nam, mà đối với bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào trên thế giới, các giá trị di sản văn hoá truyền thống luôn là tiền đề vững chắc cho những bước phát triển xa hơn trong tương lai. Trên con đường đó, trong cuộc sống hiện đại, không thể thiếu được sự "chung tay, góp sức" của công nghệ. Ứng dụng công nghệ hiện đại đang ngày càng chứng tỏ tính ưu việt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
 
Mời quý vị theo dõi chương trình!

 

 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam