Dự kiến xuất khẩu nông sản hơn 26 tỷ USD

Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm từ trái cây, gạo, điều, gỗ... đạt trên 26 tỷ USD vào năm 2030, theo Chiến lược mới ban hành.

Cụ thể, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến 2030, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt trên 26 tỷ USD. Giá bình quân trên 1 ha đất trồng đạt 150-160 triệu đồng. Đến năm 2050, trồng trọt phải trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại. Việt Nam trở thành trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam