Đưa khoa học công nghệ thành "bệ đỡ" xây dựng nông thôn mới

Chiều 3/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021, một số nhiệm vụ trong tâm giai đoạn 2021-2025.

Những năm qua, với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng nghìn trang thiết bị hỗ trợ của các dự án, Chương trình đã góp phần tăng năng suất cây trồng 30 - 35% đối với rau màu, 10 - 15% đối với lúa, tăng thu nhập của người dân tham gia dự án trên 25%;. Dù vậy, không thể phủ nhận những tồn tại và khó khăn trong triển khai chương trình.

Để đưa khoa học công nghệ hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, giai đoạn tới các đơn vị trong Bộ Nông nghiệp chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng hướng dẫn, tư vấn giúp người dân tiếp cận thuận lợi.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, các đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới sẽ được triển khai xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trực tiếp giải quyết những vấn đề cấp thiết gắn với tính đặc thù và phù hợp với điều kiện của địa phương.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hà Lan Như Huỳnh