Dubai thúc đẩy giao thông xanh

Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Để hưởng ứng hội nghị, thành phố Dubai đã thúc đẩy các loại hình giao thông thân thiện với môi trường.

Cơ quan Đường bộ và Giao thông của Dubai đang khởi động các chiến dịch để thúc đẩy và phát triển các phương tiện giao thông xanh, nhằm đáp ứng yêu cầu cũng như trọng tâm của hội nghị COP28 - đó là giảm thiểu nhiên liệu hóa thạch, hướng tới phát thải ròng bằng 0.

Để điều phối giao thông với trọng tâm là năng lượng sạch thân thiện môi trường, Dubai đã đưa vào sử dụng 10.000 xe hybrid, 1.000 taxi điện, 67 xe buýt chạy bằng nhiên liệu sinh học, nhiều xe buýt điện. Các phương tiện này được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của các du khách tới Thành phố Expo City.

Dubai cũng giới thiệu các dự án trọng điểm bao gồm "chiến lược vận tải tự lái", "các sân bay taxi trên không trong tương lai" cũng như"chiến lược giao thông công cộng không phát thải vào năm 2050" cho các đại biểu tham dự hội nghị. 

QT