Đường sắt chạy 22 đôi tàu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu.

Trong đó, 12 đôi tàu sẽ chạy thường xuyên hàng ngày gồm: 6 đôi tàu Thống nhất giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; 6 đôi tàu khu đoạn các tuyến: Hà Nội – Vinh, Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh- Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh- Nha Trang và TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết. 10 đôi tàu còn lại chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết gồm: 4 đôi tàu Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; 2 đôi tàu TP Hồ Chí Minh– Vinh; TP Hồ Chí Minh- Đồng Hới; TP Hồ Chí Minh- Quảng Ngãi; đôi tàu chạy trước Tết giữa TP Hồ Chí Minh- Nha Trang và đôi tàu chạy sau Tết giữa TP Hồ Chí Minh - Nha Trang.