Giai đoạn 2023-2025, bắt buộc sắp xếp hơn 1.300 đơn vị hành chính cấp xã

Sáng 10/7, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 16 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để thẩm tra tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Theo rà soát sơ bộ bước đầu trong giai đoạn 2023 - 2025 dự kiến sẽ tiến hành sắp xếp đối với khoảng 33 ĐVHC cấp huyện và khoảng 1.327 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Với mức hỗ trợ 20 tỷ đồng/huyện và 500 triệu đồng/xã.

Cơ bản đồng tình với dự thảo nghị quyết, tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cân nhắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện ở các tỉnh miền núi, với diện tích lớn chủ yếu là rừng, trong khi quy mô dân số nhỏ. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện này thường gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế, hành chính công. Đồng thời, Ủy ban Pháp luật đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về việc rà soát, công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là ĐVHC miền núi, vùng cao tương tự như việc công nhận ĐVHC là vùng ATK, là xã đảo, xã bãi ngang, ven biển để bảo đảm các quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức và người dân cũng như việc áp dụng các chế độ, chính sách theo quy định trên địa bàn. Các ý kiến cũng nhất trí cao với việc cần có cơ chế để ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương trong việc sắp xếp đơn vị hành chính đặc biệt là các địa phương còn nhiều khó khăn về ngân sách. Đồng thời cũng đề nghị cần giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng khoản ngân sách này. 

Thùy Linh -

Ninh Tùng