Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp” nhằm đưa ra định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động huy động nguồn lực cho doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá chung về công tác triển khai thực hiện cổ phần hóa thoái vốn thời gian qua, các đại biểu nêu rõ kết quả cổ phẩn hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không đạt được kế hoạch đề ra. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục và kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm, chưa đảm bảo tính kịp thời còn hình thức, thiếu khả thi, chưa sát với thực tế. Về xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả còn những vướng mắc cơ bản chưa được giải quyết, tập trung ở 3 nhóm vấn đề. Cụ thể là xử lý dứt điểm tranh chấp, vướng mắc để quyết toán hợp đồng EPC (là hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng -PV), quyết toán toàn bộ dự án; khó khăn về tài chính, cơ cấu lại nợ và xây dựng phương án thoái vốn.

Trước thực trạng trên, các chuyên gia kinh tế nhận định, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian tới tiếp tục là một trong những trọng tâm quan trọng trong chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao năng lực của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Do đó, cần một số giải pháp trọng tâm để tiếp tục hoàn thiện cơ chế đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN như: Hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm những dự án thua lỗ, kém hiệu quả; Xây dựng danh mục tiêu chí DNNN thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo hướng tạo chủ động, gắn trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tiến độ thời gian việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tăng cường công khai, minh bạch thông tin của các DNNN, đảm bảo dễ dàng tiếp cận, kiểm tra, theo dõi, đánh giá; Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, hoàn thành việc xác lập pháp lý cho các cơ sở nhà, đất trước thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa…

Đức Minh