Giải quyết thấu đáo chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số

Thừa-thiếu đất ở, đất sản xuất cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa là vấn đề cố hữu. Thực tế tại nhiều địa phương phổ biến tình trạng thiếu đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào di cư tự phát chưa được giải quyết thấu đáo.

Chiều 21/6, vấn đề này một lần nữa được các đại biểu làm nóng lên khi Luật đất đai (sửa đổi) được đưa lên bàn nghị sự.

Đề cập đến việc thiếu đất sản xuất, khiến đời sống người dân khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn, đại biểu Nàng Xô Vi cho rằng, cần mở rộng đối tượng được cấp đất để đảm bảo đất cho người dân tộc thiểu số.

Đất đai là một nội dung quan trọng trong chính sách dân tộc. Vì vậy, các đại biểu cho rằng Luật cần có chương riêng về đất đai cho người dân tộc thiểu số, chứ không dừng ở việc để Thủ tướng Chính phủ quy định khung chính sách như Dự thảo.

Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Tạo (tỉnh Lâm Đồng) cho rằng trong bối cảnh quỹ đất hạn hẹp, thì không hạn chế quyền giao dịch về tách sổ, tách thửa…cũng là 1 cách để đồng bào Dân tộc thiểu số  có quỹ đất ổn định sản xuất.

Mở rộng đối tượng được cấp đất nhưng cũng cần có thứ tự ưu tiên, là giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Đặng Quốc Khánh về vấn đề này. Bộ trường cũng cho biết, giải pháp để tạo quỹ đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số là thu hồi đất nông lâm trường, đất sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích …

Quyền tiếp cận Đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề nhạy cảm hiện nay. Do đó, các quy định phải là chính sách tổng thể, toàn diện và quy định cụ thể trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ về vấn đề này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam