Giám sát toàn diện: Nâng cao vai trò của hệ thống y tế tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Vừa qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác Phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

 Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm cho ý kiến và đề xuất giải pháp của ĐBQH là việc nâng cao vai trò của hệ thống y tế tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện nay cả nước có hơn 11.400 trạm y tế xã, phường, thị trấn, thôn, bản. Mặc dù trực tiếp gần dân nhất, nhưng hiện nay mạng lưới y tế cơ sở này chưa thích ứng với sự thay đổi của cơ cấu bệnh tật, sự phát triển của xã hội; Cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Chính vì vậy, tổ chức lại hệ thống y tế thực sự là một giải pháp căn cơ nhưng cần có mô hình cụ thể.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!