Giám sát về quy hoạch: Công khai việc chậm trễ trên các phương tiện thông tin truyền thông

Cho ý kiến về báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, “quy hoạch phải đi trước một bước”, quy hoạch đảm bảo tốt, đúng tiến độ mới tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, “quy hoạch phải đi trước một bước”, quy hoạch đảm bảo tốt, đúng tiến độ mới tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Do đó Đoàn giám sát phải tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm của mục tiêu giám sát; chỉ rõ danh mục văn bản pháp luật và thời hạn ban hành theo quy định của luật; đánh giá kỹ lưỡng chất lượng và tiến độ cụ thể của công tác quy hoạch; …

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần trong hoạt động giám sát phải làm thiết thực, hiệu quả; giám sát phải làm đến nơi đến chốn, có những kết luận rõ ràng, minh bạch, quy rõ và xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó đề nghị các Đoàn giám sát, các bộ, ngành được Chính phủ giao nhiệm vụ cần tập trung phối hợp, tránh hời hợt, theo lối mòn, nếp cũ.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Đây là cách đổi mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe, cho ý kiến về kết quả bước đầu để định hướng những việc chúng ta sẽ làm trong thời gian tới cũng như xem xét để phê duyệt, cho ý kiến đối với kế hoạch tiếp theo chúng ta làm như thế nào để đảm bảo có chất lượng của công tác giám sát. Chúng tôi đề nghị trước hết phải có ngay văn bản hỏa tốc ký gửi tất cả các đầu mối, các nơi mà trong kế hoạch chúng ta đã xác định để đôn đốc tổ chức thực hiện việc này. Đến một thời điểm nào đó công khai việc chậm trễ này trên các phương tiện thông tin truyền thông để nhân dân, cử tri được biết. Riêng phối hợp giám sát mà còn chậm như thế thì tổ chức thực hiện, trách nhiệm quản lý nhà nước thế nào."

Nêu một số vấn đề trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị sau cuộc giám sát lần này phải trả lời được danh mục những văn bản hướng dẫn luật quy hoạch bao gồm những văn bản nào? thời hạn hoàn thành theo quy định ra sao. Thực tế tổ chức biên soạn và ban hành văn bản này như thế nào kể cả về chất lượng, tiến độ. Đặc biệt phải cá thể hóa trách nhiệm và quy trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Tổng thời gian chậm tiến độ cho đến thời điểm chúng ta có kết quả giám sát phải nói cụ thể ra và cá biệt trách nhiệm của Chính phủ, của Thủ tướng, của các bộ liên quan đối với vấn đề này như thế nào, chứ không thể nói chung chung được, sau này ra Quốc hội để giải trình, chứ không phải như Thứ trưởng toàn ngồi kêu khó khăn, vướng mắc như hôm nay. Quốc dân, đồng bào không chấp nhận, cái gì làm không được là cũng kêu khó. Hôm nay các Bộ toàn nói chuyện vướng cái nọ, cái kia, chứ không nói yếu kém và khuyết điểm chủ quan."

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chỉ rõ danh mục của hệ thống quy hoạch theo Luật quy hoạch phải lập, thời hạn hoàn thành từng quy hoạch này theo quy định của Luật Quy hoạch, theo Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về triển khai thi hành luật quy hoạch. Phải chỉ rõ cái gì chậm, chậm trong bao lâu? Trách nhiệm của bộ, ngành nào? Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu bên cạnh đánh giá những sai phạm, hạn chế đoàn giám sát cần lưu ý việc biểu dương, khen thưởng, những kết quả tích cực, nỗ lực của bộ ngành địa phương có cách làm mới, cách làm hay, đảm bảo giám sát khách quan, toàn diện

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Lần này ví dụ như hai tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh đã lập xong được quy hoạch vùng tỉnh. Chúng ta cũng phải xem cho kỹ ở đây là vì sao người ta làm được như thế. Cùng một khó khăn như các đồng chí lãnh đạo bộ nói, nhưng tại sao có tỉnh người ta lại làm được. Xem có bài học gì hay, kinh nghiệm gì tốt thì chúng ta biểu dương, nhân rộng ra. Giám sát có hai mặt như vậy chứ không phải chỉ vấn đề phê phán, đánh giá sai phạm, v.v. ”.  

Về Kế hoạch hoạt động của Đoàn giám sát trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đoàn giám sát có phương án làm việc cụ thể với các bộ, ngành có liên quan; đối với địa phương tiến hành khảo sát theo phương án chia tổ, lựa chọn cách thức khảo sát phù hợp bảo đảm chất lượng, có báo cáo đầy đủ, kịp thời,… ngoài ra cần tổ chức các tọa đàm cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát.

Thực hiện : Hoàng Hương Như Thảo Quang Sỹ Vũ Hiếu