Giao 8 nhiệm vụ quy hoạch, Bộ Tài nguyên Môi trường mới làm 1

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện 8 nhiệm vụ quy hoạch, nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành được 1 quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030. Một trong những nguyên nhân được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ra là do vướng mắc ngay trong chính Nghị định ban hành của Chính phủ nên trong thực tế triển khai các quy hoạch quốc gia và quy hoạch ngành gặp không ít vướng mắc.

Các thành viên Đoàn giám sát bày tỏ băn khoăn về sự chồng lấn, trùng lặp trong một số quy hoạch, trong đó có nhiệm vụ quy hoạch của Bộ Tài nguyên và môi trường. Câu hỏi đặt ra về cơ chế phối hợp các ngành, địa phương trong giải quyết những chồng lấn như thế nào? 

Bà ĐOÀN THỊ THANH MAI - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội: Câu hỏi đặt ra là khi thực hiện xây dựng song song các câu hỏi, quy hoạch cấp dưới phải thay đổi nếu quy hoạch cấp trên có khác biệt. Đánh giá khả năng phù hợp với quy hoạch tổng hợp quốc gia. Sau khi quy hoạch sử dụng đất ban hành thì phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến tận cấp xã, vậy khi thay đổi thì có ảnh hưởng không? Chi phí phát sinh như thế nào?

Các thành viên đoàn giám sát cũng nêu rõ, ngay trong thực hiện Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt  nhưng quy hoạch này sẽ tích hợp với quy hoạch tỉnh thế nào thì cũng chưa có hướng dẫn cụ thể. Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của Quy hoạch, cũng như liệu có sự mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác liên quan.

Ông NGUYỄN HỮU TOÀN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Chưa có hướng dẫn tích hợp bản đồ trong quy hoạch tổng hợp tỉnh, thì đây này thuộc trách nhiệm của Chính phủ hay Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhiều bộ cũng báo cáo vướng mắc này nên cần xác định trách nhiệm.

Ông NGUYỄN TUẤN ANH - Phó Tổng kiểm toán nhà nước: Về văn bản và ban hành văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã ban hành văn bản đến đâu? Trong Báo cáo Bộ đã nhận định một số thiếu sót trong ban hành văn bản, nhưng cần rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong tham mưu ban hành văn bản cho bộ. Đồng thời, cần đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung hay cần ban hành văn bản nào, giúp Đoàn giám sát có dữ liệu để đánh giá việc chúng ta đã làm.

Ông NGUYỄN MINH SƠN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế: Chuẩn bị như thế nào trong 6 quy hoạch ngành quốc gia, thì có quy hoạch chậm hoàn thành nhất. Mà theo Nghị quyết 19 của Chính phủ thì cơ bản hoàn thành trong năm 2022. Lý do nào khiến được phê duyệt nhiệm vụ chậm so với các quy hoạch khác? Trách nhiệm ở đâu?

Nhiều đại biểu đặt câu hỏi về tính khả thi của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 3021-2030, trong khi quy hoạch này sẽ phụ thuộc vào nhiều loại quy hoạch khác, vậy sự phối hợp giữa các bộ thế nào để thực hiện vẫn là câu hỏi chưa nhận được câu trả lời từ phía Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Ông LÊ QUANG HUY - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội:  Sự đan xen, chồng lấn giữa các quy hoạch, chưa kể trong quá trình công bố, xây dựng quy hoạch, thì sự phối hợp với các bộ ngành, phân bổ tài nguyên như thế nào để xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bộ đã phối hợp với các bộ ngành khác nhau.

Ông VÕ TUẤN NHÂN - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chúng tôi có thuận lợi là ban hành Chiến lược an toàn sinh học thời kỳ, đang trình Chiến lược bảo vệ môi trường, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: Về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia là nhiệm vụ lần đầu tiên thực hiện, so với qui định của Luật bảo vệ môi trường đã chậm tiến độ và đã phải gia hạn hoàn thành; báo cáo của Bộ nêu tại trang 18 có nhiều bất cập, nhiều bất cập do nguyên nhân chủ quan thì cũng sớm làm rõ trách nhiệm của việc chậm chễ và giải pháp để hoàn thành qui hoạch.

Những vấn đề được đoàn giám sát Quốc hội đặt ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện báo cáo gửi lại Đoàn giám sát trong đầu tuần sau; xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch được giao, bảo đảm chất lượng.

Thực hiện : Hải Yến Thùy Linh Tùng Dương