Góc nhìn hôm nay: Chặn đứng sóng ngầm tà đạo

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của mỗi người dân. Tuy nhiên việc tà đạo khoác áo tôn giáo biến tướng thời gian qua đang vi phạm cả về pháp lý và đạo lý, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hoá và tình hình an ninh trật tự - xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam