Góc nhìn hôm nay: Để dành điện cho ngày nắng nóng

Điện là loại hàng hóa sản xuất và sử dụng diễn ra đồng thời. Nếu lượng điện sản xuất không được tiêu thụ ngay thì điện cũng sẽ lập tức tiêu tán. Cho đến nay vẫn chưa có một phương pháp lưu trữ điện nào thực sự hiệu quả, vì vậy khái niệm để dành, dự trữ điện dường như bất khả thi. Thế nhưng nếu dùng điện thật tiết kiệm, việc dự trữ điện lại trở nên khả thi thông qua dự trữ nguyên, nhiên liệu dành cho sản xuất điện.

Nếu ngay từ bây giờ hoạt động sử dụng điện được tiến hành thật tiết kiệm thì thủy điện sẽ không phải sử dụng đến lượng nước dự trữ. Nhiệt điện không phải chạy quá tải. Nhiệt điện dầu chưa phải huy động tối đa. Và lưới điện an toàn trong tầm kiểm soát. Khi đó bước vào cao điểm nắng nóng cuối tháng 5, đầu tháng 6 sẽ không lo thiếu điện như hè 2023. Nói cách khác sử dụng điện tiết kiệm từ bây giờ chính là “để dành điện cho những ngày cao điểm”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Xuân Tiến