Góc nhìn hôm nay: Lỗi thời thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 1/7 tới, lương cơ sở tăng từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tương đương tăng 20,8%). Thu nhập của người hưởng lương tăng lên, cũng có nghĩa là nhiều người đóng thuế thu nhập cá nhân từ lương cơ bản này, cũng tăng theo.

Hiện nay, sau khi giảm trừ, người dân phải đóng thuế thu nhập cá nhân trên số thu nhập thực tế còn lại. Các khoản giảm trừ gồm: Gia cảnh, đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Người làm công ăn lương có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng trở lên, sẽ phải đóng thuế.

Như vậy, sau khi tăng lương cơ sở, những người có thu nhập vượt mức 11 triệu đồng/tháng và không giảm trừ gia cảnh, bắt đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Sau hơn 10 năm có hiệu lực và vài lần sửa đổi, các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, đã không còn phù hợp với thực tiễn, khiến những người làm công ăn lương chịu nhiều thiệt thòi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng