Góc nhìn hôm nay: Số hóa để hết ùn tắc

Bình quân mỗi ngày, Sở Tư pháp Hà Nội luôn phải tiếp nhận tới 508 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp và đương nhiên, người dân có nhu cầu sẽ luôn phải đi từ sớm và xếp hàng chờ đợi. Nhưng, từ ngày 22/4/2024 tức là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo ứng dụng định danh và xác thực điện tử (gọi tắt là VNeID), có hơn 800 hồ sơ đã được giải quyết thành công. Nhờ vậy, đã giảm tải cho công chức Sở Tư pháp, nếu vẫn tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”.

Dự báo những ngày sắp tới, do bắt đầu quen, nên số người dân tham gia sử dụng ứng dụng định danh và xác thực điện tử để xin cấp lý lịch tư pháp, sẽ tăng cao. Và từ sáng ngày 23/4, số lượng người dân đến Sở Tư pháp làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đã giảm hơn hẳn so với khi chưa ứng dụng VNeID.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Ngọc Dũng -

Khắc Phục -

Khánh An -

Phương Thảo -

Cao Hoàng