GS Nguyễn Đức Khương: Thúc đẩy nền tảng đổi mới sáng tạo cho phục hồi kinh tế

Kiến tạo môi trường vĩ mô, hồ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới, trong đó, chú trọng đổi mới mô hình kinh doanh, thu hút nhân tài, đầu tư công nghệ và dữ liệu lớn, chuyển đổi số, thúc đẩy dịch vụ lưu động là ý kiến của GS Nguyễn Đức Khương tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 ngày 05/12.

Tham gia ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, GS Nguyễn Đức Khương đề nghị kiến tạo môi trường vĩ mô (mở rộng đầu tư vào R&D, khuyến khích đầu tư mạo hiểm; Nền tảng trực tuyến để người dân có thể góp ý các dự án, chính sách đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ nghiên cứu và đổi mưới do các đại học, tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp phối hợp, Đảm bảo tính toàn diện hệ thống khoa học – Công nghệ - Đổi mới sáng tạo và hỗ trợ nghiên cứu liên nghành; Thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện có để tạo ra các doanh nghiệp và việc làm mới ;…). Đồng thời cần hỗ trợ doanh nghiệp thực thi đổi mới, trong đó, chú trọng đổi mới mô hình kinh doanh (đáp ứng những yêu cầu mới từ khách hàng, kinh doanh theo hướng bền vững, có khả năng kháng cự với các cú sốc, tạo sự khác biệt được người tiêu dùng quan tâm đánh giá cao), thu hút nhân tài, đầu tư công nghệ và dữ liệu lớn, chuyển đổi số, thúc đẩy dịch vụ lưu động.

Theo GS Nguyễn Đức Khương, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có các tầng khác nhau và tầng cao nhất là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia quốc gia, ngành, khu vực, tỉnh/thành phố, cấp tổ chức, … 

Liên quan đến loại hình đổi mới sáng tạo, chúng ta xoay quanh 4 loại hình đổi mới sáng tạo chủ đạo: đổi mới sản xuất; đổi mới quy trình, công nghệ, quản trị; Đổi mới tiếp thị, thị trường, mô hình kinh doanh; Đổi mới tổ chức, sắp xếp con người, bộ máy. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở đây sẽ là một không gian bao gồm tất cả những con người, quy trình và quy tắc của trò chơi cần thiết để thực hiện đổi mới tăng năng suất, hiệu quả. Tức là sử dụng ít đầu vào nhưng tạo được nhiều của cải, sản phẩm hơn.

GS Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh chỉ có sự gắn kết chặt chẽ con người – quy trình – luật chơi mới tạo ra được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giải quyết hiệu quả các thách thức hiện tại và tương lai.

Theo dõi bài trình bày của GS Nguyễn Đức Khương tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ở video theo tin.