Hà Nội: Miễn lệ phí cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Chiều 4/7, tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Hà Nội.

Theo tờ trình của UBND Thành phố do Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu, theo công bố trên cổng dịch vụ công Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn), số dịch vụ công trực tuyến thuộc các sở chuyên ngành của Hà Nội là 1.401 thủ tục hành chính (TTHC).

Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính cho biết, số lượng người dân thực hiện TTHC bằng hình thức trực tiếp vẫn cao (chiếm khoảng 70%).

Để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, bản thân người dân cũng cần trang bị thiết bị, kiến thức để đáp ứng công việc. Do đó, việc miễn giảm mức thu phí, lệ phí cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là hoàn toàn phù hợp.

Thời gian thực hiện kể từ khi nghị quyết được ban hành đến hết ngày 31/12/2025.

(*) Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP.Hà Nội