Hà Nội phấn đấu trồng mới hơn 200.000 cây xanh đô thị

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 với nhiều mục tiêu cụ thể.

Theo đó, phấn đấu năm Quý Mão 2023 trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung đến 30ha rừng; chăm sóc trên 3.500 ha rừng trồng; quản lý bảo vệ gần 6.500ha rừng phòng hộ, đặc dụng. Trong đó, riêng đợt ra quân đầu Xuân Quý Mão 2023, toàn thành phố phấn đấu trồng 100.000 - 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố. Kế hoạch góp phần thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh, sạch, đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.