Hà Nội: Tại sao vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp diễn ra phổ biến?

Sáng 12/5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phiên chất vấn nhằm đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Tham dự phiên chất vấn có Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo các sở, ngành thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội còn chưa như kỳ vọng. Quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn nhỏ lẻ, thị trường chưa ổn định, khó khăn về giá tiêu thụ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập của người nông dân. Các vướng mắc trong thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, chưa khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp

Những vấn đề được đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra như là tại sao vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp diễn ra phổ biến, các dự án giết mổ gia súc gia cầm chậm tiến độ và khai thác không hết công suất, khó tích tụ ruộng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp, dẫn đến nghịch lý là người cần đất lại không có đất sản xuất. Đây là những hạn chế cần được tháo gỡ kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực nông nghiệp.

Hải Yến - Thế Anh