Hội thảo văn hóa 2022 - Khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá

Chương trình tổng thuật "Hội thảo văn hóa 2022 - Khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá" phát sóng trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày 20/12/2022 đã nêu bật những diễn biến chính trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia về “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá” của Quốc hội năm 2022, diễn ra tại Bắc Ninh ngày 18/12/2022.

Đây là một sự kiện rất quan trọng, tiếp tục khẳng định cách tiếp cận mới của Quốc hội, đó là thông qua các diễn đàn, hội thảo để tập trung phát huy trí tuệ tập thể của các chuyên gia, các bộ, ngành cho những vấn đề quan trọng của đất nước.

Hội thảo được tổ chức bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, nhờ vậy đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận cũng như lực lượng những người làm công tác văn hoá.

Thông qua chương trình tổng thuật "Hội thảo văn hóa 2022 - Khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá", chúng tôi muốn đem tới cho khán giả góc nhìn toàn cảnh về sự kiện quan trọng do Quốc hội khởi dựng. Những diễn biến trong suốt quá trình diễn ra hội thảo đã lần nữa khẳng định, thành công nhất của Hội thảo Văn hóa 2022 là tập hợp được trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan Trung ương, địa phương, các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực văn hóa, qua đó tích luỹ được những cơ sở chính trị, cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn rất quan trọng phục vụ quá trình đưa ra các quyết định quan trọng sau này liên quan đến chủ trương, đường lối phát triển văn hóa.

Các tham luận và phát biểu tại hội thảo khẳng định chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực. Đây cũng là vấn đề khó, được xác định là một điểm nghẽn lớn trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Thư