Hợp tác đầu tư và phát triển Thái Bình – Cộng hòa Liên bang Đức

Sáng 28/6, tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam tổ chức Hội thảo hợp tác đầu tư và phát triển Thái Bình - Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là hội thảo lớn đầu tiên giữa các đối tác Cộng hòa Liên bang Đức với địa phương phía Bắc của Việt Nam được kết nối trực tuyến với hơn 20 điểm cầu trực ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hội thảo hợp tác đầu tư và phát triển Thái Bình - Cộng hòa Liên bang Đức nhằm thúc đẩy thu hút vốn FDI vào tỉnh, Các doanh nghiệp CHLB Đức có cơ hội được tìm hiểu các tiềm năng thế mạnh của tỉnh Thái Bình, cơ chế, chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình. Các Lĩnh vực mà tỉnh Thái Bình ưu tiên thu hút đầu tư; Các ưu đãi về thuế và kích thích tiêu dùng đối với các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. Tại hội thảo, đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Bình và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam. Kí kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Thái Bình Hưng Thịnh và Công ty Roding Mobility của CHLB Đức..