Kết nối liên kết chuỗi và tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dưới sự trợ giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về kết nối khách hàng, hỗ trợ tiếp cận tài chính cùng việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Hai năm qua, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát kéo dài, đa số các doanh nghiệp đều bị giảm đơn hàng, giảm doanh thu lợi nhuận…. Dưới sự trợ giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về kết nối khách hàng, hỗ trợ tiếp cận tài chính cùng việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đã từng bước giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Ông LÊ DUY ANH, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa chia sẻ: “Nhận được hỗ trợ của dự án từ năm 2020, đến nay chúng tôi đã kết nối được 2 bạn hàng lớn, làm việc với các đối tác nước ngoài rất thuận lợi, đó là 1 thành công lớn.

Ông TRẦN DUY ĐÔNG, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nhờ dự án , các doanh nghiệp được tiếp cận với nhiều cơ hội, đây là sự liên kết quan trọng, có tác động tích cực đến các doanh nghiệp tham gia dự án.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp khó, do vâỵ bên cạnh những chính sách đã và đang thực hiện Chính phủ, các Bộ ngành cần nghiên cứu những chính sách mới, dễ tiếp cận và sát với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa để doanh nghiệp có thể hưởng lợi.

Ông GREGORY LEON, Giám đốc Phát triển Kinh tế và Quản trị nhà nước, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ  tại Việt Nam cho hay: "Đại dịch COVID-19 diễn biến vẫn còn phức tạp, chúng tôi đang tăng các cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi. Chúng tôi sẽ mở rộng thực hiện ngay các hoạt động về chuyển đổi số và tiếp cận tài chính và xây dựng các chương trình nâng cao kỹ năng của người lao động trong các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống COVID tại nơi làm việc, và từ đó sẽ khuyến khích cơ cấu lại nợ chủ động hơn.”

Nhờ kết nối liên kết chuỗi, đã có 64 đơn hàng kết nối thành công với giá trị các đơn hàng đạt gần 1,3 triệu Đô-la Mỹ. Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tiếp cận tài chính thành công các khoản vay mới và tái cấu trúc nợ với tổng giá trị 170 tỷ đồng, trong đó: tiếp cận vốn mới khoảng 120 tỷ đồng, tái cấu trúc nợ khoảng 50 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp được tiếp cận các hoạt động nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hướng dẫn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường./.