Khai mạc Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 12/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.  Tham dự Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng gần 400 đại biểu, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo với tinh thần “ Hiệp hành – Chia sẻ - Phục vụ”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” đã thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thấm nhuần phương châm sống đẹp đạo, đồng bào Công giáo đã đóng góp nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc. Qua đó cho thấy, vị trí, vai trò của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

Cho đến nay, mối quan hệ mật thiết  giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân ngày càng mật thiết trên tinh thần tôn trọng, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.

Đại hội của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần này tiếp tục quan tâm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia làm Ủy viên Ủy ban trong nhiệm kỳ tới và lan toả tinh thần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ Quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Linh Thu -

Công Anh