Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16

Sáng ngày 22/9, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16 đã khai mạc trọng thể tại Đà Nẵng. Năm nay, Việt Nam lựa chọn chủ đề: “Truyền thông - Từ Thông tin tới Tri thức vì một ASEAN Tự cường và Thích ứng” làm chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ nội dung nghị sự.

Chủ đề của Hội nghị đưa ra nhằm nêu bật vai trò, sứ mệnh của lĩnh vực truyền thông trong giai đoạn mới, đưa thông tin trở thành động lực của phát triển, không chỉ cung cấp thông tin, mà còn thúc đẩy chuyển đổi từ Thông tin thành Tri thức, để xây dựng một ASEAN tự cường, củng cố năng lực nội tại, khả năng chống chịu và thích ứng để khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN sẵn sàng ứng phó với những biến động trước tình hình thế giới hiện nay. Hội nghị Bộ trưởng AMRI lần thứ 16 là diễn đàn để các Bộ trưởng phụ trách về thông tin của các nước ASEAN thảo luận đưa ra định hướng và chỉ đạo thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN trong các lĩnh vực Báo chí; Phát thanh và Truyền hình; Mạng xã hội, Websites, truyền thông trên nền tảng Internet và Nâng cao nhận thức về ASEAN.

Hội nghị lần này còn thể hiện vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong đối ngoại đa phương và khẳng định ý nghĩa của Hợp tác ASEAN; tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN và các nước Đối thoại với ASEAN, thúc đẩy các nội dung ưu tiên của Việt Nam trong hợp tác khu vực và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Anh Khoa