Khai mạc Phiên họp lần thứ 6 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 08/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, UBTVQH khai mạc Phiên họp thứ 6 để xem xét nhiều vấn đề quan trọng cấp bách, phục vụ phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Phiên họp lần này sẽ tổ chức 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 8-10/12, đợt 2 từ ngày 21-22/12.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là phiên họp với nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết, điều chỉnh một số luật để tháo gỡ những vướng mắc cần thiết để phục hồi và phát triển kinh tế cũng như phòng chống dịch. Trong đó, về công tác xây dựng pháp luật, sẽ cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH12 ngày 31/01/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.    

Bên cạnh đó, Uỷ ban thường vụ cũng xem xét 5 vấn đề sẽ thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội, trong đó xem xét cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hành miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan; Tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

 Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV; xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự tham dự đông đủ của Phó Chủ tịch nước, Chánh án toà án nhân dân tối cao, Các bộ trưởng, trưởng ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tham dự phiên họp quan trọng này, mong muốn các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực góp ý để hoàn thiện các dự án luật quan trọng trình tại kỳ họp bất thường.