Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ủy ban Pháp luật

Sáng nay, Uỷ ban Pháp luật tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3, thẩm tra một số nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ bất thường dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 04/01/2022.