Không cào bằng, cơ học tinh giản biên chế

Chiều 26/12, Bộ Nội vụ họp báo định kỳ cung cấp thông tin báo chí về những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước. Đến nay, tinh giản biên chế chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm của cả giai đoạn 2016-2021.

Tuy vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng Bộ Nội vụ cho rằng, cần khắc phục tính cơ học - cào bằng đối với tinh giản biên chế theo các nghị quyết Trung ương, thay vì nơi giảm nhiều nhưng nơi lại tự ý tăng thêm biên chế.

Theo Bộ Nội vụ, tổng số người được giải quyết chính sách tinh giản biên chế là 79.057 người, con số án tượng ở khâu khó khăn nhất. Tuy nhiên, dường như kết quả mới là “giản” mà chưa “tinh”, vì chủ yếu ở những người nghỉ hưu đúng tuổi, chuyển công tác, hay vì lý do sức khỏe. Thực tế, chưa tinh giản được những người cần đưa ra khỏi bộ máy, làm việc theo kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về".

Trong khi đó, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết về tinh giản biên chế, nhưng TP.HCM lại đang có tới 5.705 công chức và viên chức vượt định biên. Tỉnh Bình Dương có khoảng 3.000 người vượt chỉ tiêu biên chế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Quang Sỹ