Không để đọng vốn ngân sách tại các dự án thiếu khả thi

Sáng 31/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩu mạnh giải ngân vốn đầu tư công của Tổ công tác số 4.

Tình hình giải ngân của các cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra của tổ công tác số 4 có nhiều tiến triển tích cực, số lượng cơ quan có tiến độ giải ngân thấp hơn trung bình cả nước đã giảm từ 16 còn 13 cơ quan. Tuy nhiên vẫn còn 3 cơ quan giải ngân đến hết tháng 7 dưới 10% là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Liên minh HTX, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân chủ quan được chỉ rõ đó là công tác chuẩn bị dự án còn chậm, chất lượng chưa cao. Vẫn còn tình trạng dự án có tên nhưng không thể triển khai. Bên cạnh đó là công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế dẫn tới tình trạng dư vốn; các địa phương thiếu chủ động trong giải phóng mặt bằng, nhất là việc để dành quỹ đất tái định cư ảnh hưởng tới tiến độ các dự án.

Tại cuộc họp, Tổ công tác sẽ cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đồng thời rà soát các dự án không khả thi để đề xuất điều chuyển vốn ngân sách trung ương, địa phương sang dự án, công trình khác.

Anh Đức