Kiểm tra công tác cán bộ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Đảng uỷ Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 Tham dự có: đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra. 

Theo Quyết định kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra đối với Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết 26 của BCH Trung ương khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Thời gian kiểm tra trong quý 3/2023 từ 14-18/8, báo cáo kết quả Bộ chính trị trong quý 4. Qua thảo luận, hai bên đã thống nhất các nội dung cụ thể về thời gian, cách thức kiểm tra, trong đó thống nhất sẽ kiểm tra Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện và  6 đơn vị trực thuộc của Học viện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên, định kỳ hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận kết quả đạt được, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân. Qua đó yêu cầu, hướng dẫn tổ chức Đảng được kiểm tra tiếp tục triển khai tốt hơn các nội dung được kiểm tra. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng quán triệt một số vấn đề cơ bản khi tiến hành kiểm tra như: Thực hiện theo đúng các quy định về công tác kiểm tra của Đảng, không làm thiếu, làm tắt, đảm bảo đúng quy trình, quy định, không làm khó cho đơn vị đến kiểm tra. Nội dung kiểm tra cần theo đúng Đề cương hướng dẫn của Trung ương. 

Dương Dung -

Quang Sỹ