Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV trong mắt cử tri

30.000 tin bài về kỳ họp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, và hàng trăm triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội đã đưa Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với cử tri. Bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng về những quyết sách được đưa ra, cử tri cũng phản ánh tới Quốc hội nhiều vấn đề còn lo lắng và kỳ vọng có biện pháp, giải pháp giải quyết một cách mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!