Kỷ luật Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Đắk Nông do sai phạm liên quan tới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định thi hành hình thức kỷ luật Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông.

Theo Ủy ban kiểm tra tỉnh Đắk Nông, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) từ năm 2016-2019, ông Nguyễn Văn Dũng đã vi phạm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dẫn đến xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc xem xét, ký các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định về đất đai, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan liên quan.

Tháng 11/2019, từ vị trí Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia nghĩa, ông Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông. Tháng 5/2022, ông Dũng được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông.
 

Thực hiện : Phúc Hân