Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Làm quy hoạch phải có bản lĩnh

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nêu rõ yêu cầu “Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành xây dựng là tổ chức lập các quy hoạch và quản lý quy hoạch. Muốn quy hoạch tốt thì phải có được đội ngũ cán bộ làm quy hoạch có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh.”

Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực từ quý IV, trong đó có ngành xây dựng. Giá trị tăng thêm của ngành dự kiến đạt 0,2-0,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá xây dựng tăng 4,34%; Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản so với cùng năm trước tăng khoảng 3,1%. Diện tích nhà ở bình quân cả nước ước đạt 25m2/người. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc năm nay ước đạt 40,5%. Về chỉ tiêu trong năm 2022, ngành xây dựng phấn đấu, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất xây dựng ước 4,96-5,56%. Diện tích nhà ở bình quân cả nước phấn đấu đạt 25,5 m2/người. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 41,5-42%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành xây dựng phải tiếp tục tập trung thực hiện đột phá về xây dựng thể chế chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đặc biệt chú trọng công tác tổ chức lập và quản lý quy hoạch.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030; rà soát, điều chỉnh kịp thời các công cụ quản lý đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó là tiếp tục phát triển sản xuất vật liệu xây dựng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

quảng cáo