Làm sao để khơi thông thị trường vốn?

Để góp phần tìm giải pháp khơi thông thị trường vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, sáng 17/3, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà đầu tư Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức tọa đàm "Giải pháp khơi thông thị trường vốn".

Theo các đại biểu, đa số các doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng đầu tư trung và dài hạn. Nguyên nhân do các kênh huy động vốn của doanh nghiệp đang bị “tắc”, từ trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu cho đến tín dụng ngân hàng. Trong khi đó, đầu tư công được xem là cứu cánh của nền kinh tế - là vốn mồi cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhưng tiến độ giải ngân chậm.

Để khơi thông thị trường vốn cho doanh nghiệp, Chính phủ và các bộ, ngành đã có nhiều biện pháp tháo gỡ,nổi bật là sự ra đời của Nghị định 08 cho phép thanh toán trái phiếu bằng tài sản, gia hạn thời hạn tối đa 2 năm, tạm dừng áp dụng quy định mới về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay bắt buộc xếp hạng tín nhiệm..để khơi thông thị trường vốn.

Dù vậy, theo các chuyên gia để hướng tới một thị trường trái phiếu bền vững, minh bạch, cần quyết liệt xử lý nhanh chóng, dứt điểm, nghiêm minh những vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư; kiểm soát việc đại chúng hoá ở thị trường thứ cấp như thời gian qua; khuyến khích các tổ chức tư vấn độc lập về đầu tư trái phiếu; nâng cao chất lượng dòng tiền của tổ chức phát hành.

Bên cạnh đó, cần nhanh chóng cải cách thủ tục, điều kiện, rút gọn thời gian cấp phép phát hành để tạo điều kiện, có chính sách khuyến khích phát hành trái phiếu ra công chúng. Ngoài thị trường trái phiếu, NHNN cần cải tổ, thanh lọc mạnh mẽ thị trường tín dụng bởi trong hệ thống hiện có nhiều ngân hàng có sức khoẻ tài chính yếu kém. Muốn khai thông nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn khác thì hệ thống ngân hàng phải được cải tổ một cách toàn diện và thực chất.

Thực hiện : Diệu Huyền Thế Anh