Lãng phí trong sử dụng nước sinh hoạt ở vùng cao

Phần lớn người dân vùng cao vẫn có thói quen sử dụng nguồn nước trong tự nhiên để phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, chính vì suy nghĩ nước trong tự nhiên luôn có sẵn nên ít ai có ý thức bảo vệ nguồn nước này. Tình trạng sử dụng nước một cách lãng phí xảy ra tại hầu hết các địa phương vùng cao.

Nấu ăn, giặt giũ hay tắm gội, mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình chị Dính đều sử dụng nước được lấy từ đầu nguồn chảy về. Tuy nhiên, khi đã sử dụng xong, dòng nước không được khóa lại mà vẫn cứ để chảy liên tục như thế này.

Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng như thói quen sử dụng nước lãng phí đã khiến nhiều địa phương vùng cao thiếu nước. Tình trạng cá nước lạnh chết hàng loạt do các bể nuôi không đủ nước. Hay các vụ tranh chấp nguồn nước sinh hoạt và nước sản xuất cũng xảy ra liên tiếp tại nhiều nơi.

Bảo vệ tài nguyên nước, thắt chặt quản lý, sử dụng tài nguyên nước chính là bảo vệ chính cuộc sống của người dân trước những biến đối khí hậu đang diễn ra.