Lạng Sơn: Cửa khẩu nhộn nhịp thông quan hàng hóa

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, hiện tại 5 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng đang duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với trên 1.000 phương tiện xuất nhập khẩu thông quan mỗi ngày.

Từ tháng 5/2023 đến nay, hiệu suất thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh tăng cao bởi hiện đang vào chính vụ thu hoạch một số loại nông sản trái cây tươi trong nước có nhu cầu xuất khẩu. Qua thống kê của lực lượng chức năng cửa khẩu, trung bình mỗi ngày có khoảng 350 – 400 phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi các loại lên khu vực cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu.

Để khắc phục tình trạng ùn ứ phương tiện chờ xuất khẩu, lực lượng chức năng cửa khẩu tại Lạng Sơn đã sắp xếp phương tiện trong khu vực cửa khẩu theo hướng tận dụng tối đa hạ tầng cửa khẩu; lên phương án điều tiết phương tiện chở hàng chờ xuất khẩu vào Khu phi thuế quan để dừng đỗ.

Ngoài ra, để phương tiện chở hoa quả tươi được thông quan sớm và nhanh chóng, các lực lượng tại cửa khẩu của Lạng Sơn cũng triển khai thực hiện phương án phân chia làm thủ tục xuất khẩu cho 3 xe chở hoa quả xong thì mới thực hiện xuất khẩu 1 xe nhóm mặt hàng khác. Lực lượng biên phòng, hải quan đều tăng cường cán bộ, bố trí kéo dài thời gian làm việc.

Tính từ đầu tháng 5/2023 đến đầu tháng 7/2023, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là trên 67.600 phương tiện; trong đó số phương tiện có hàng xuất khẩu là trên 31.800 phương tiện.

6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước thực hiện gần 2,3 tỷ USD; trong đó xuất khẩu trên 1,2 tỷ USD, nhập khẩu trên 1 tỷ USD.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam