Lấy người dân là trọng tâm trong quá trình phát triển

Ngày 20/04 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức chương trình “Yêu thương Việt Nam”. Đây là 1 trong những hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và yêu thương, thông qua những hành động nhân văn, tử tế và có trách nhiệm.

Yêu thương Việt Nam” nằm trong khuôn khổ chương trình tự hào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng vào năm 2018. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, với mục tiêu vì sự phát triển của cộng đồng, người dân là trọng tâm trong quá trình phát triển, hơn 4 năm qua chương trình đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các nhóm người khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội.

Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội phát triển cho tất cả mọi người và quan trọng nhất, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hiện Việt Nam  cùng với nhiều quốc gia trên thế giới đã  cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình Nghị sự 2030 do Liên Hợp Quốc khởi xướng./.

Thực hiện : Lê Hương Minh Chiến